کتاب انتری که لوطی اش مرده بود

-برترین آثار داستانی ایران

زنجیری داشت که سرش به دست کس دیگر بود و هر جا که زنجیردار می‌خواست، می‌کشیدی. هیچ دست خودش نبود. تمام عمرش کشیده شده بود. اما حالا ناگهان دید که تمام آن نیرویی که تا پیش از این، از هیکل لوطی‌اش بیرون می‌زد و او را تسخیر کرده بود، به کلی از میان رفته. دیگر پیوندی وجود نداشت که او را به لوطی‌اش بچسباند ... ؛


خرید کتاب انتری که لوطی اش مرده بود
جستجوی کتاب انتری که لوطی اش مرده بود در گودریدز

معرفی کتاب انتری که لوطی اش مرده بود از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب انتری که لوطی اش مرده بود