کتاب مناجات و گفتار پیرهرات

-برترین آثار داستانی ایران

کتاب "گفتار پیر هرات" که پیش از این در سال 1354 به مناسبت بزرگداشت هزارمین سال تولد خواجه عبدالله انصاری در افغانستان به طبع رسیده بود، اینک با تغییراتی در ایران به طبع می رسد. گرچه چاپ های متعددی از مناجات (الهی نامه های خواجه عبدالله انصاری) به دست علاقمندان است، اما تاکنون در هیچ رساله آن مناجات ها ونکات پیر هرات که از کتب قدیم اثر خواجه، آنکه مریدان از زبان او املاء برداشته بودند، در یک مجموعه گردآوری نشده بود، اینک عرضه می گردد. مقصد از نشر این کتاب آن بوده که عده ی بیشتر خوانندگان و آنان که در تحقیقات ادبی و امور عرفانی دارای تخصص نیستند و ایشان را مراجعه به آثار علمی، چون تفسیر کشف الاسرار و طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری و جستجو در اوراق بی شمار آن میسر نیست، در برگ های محدود یک رساله، این مناجات ها، الهی نامه ها، اندرزها و نکات پیر هرات را دریابند.


خرید کتاب مناجات و گفتار پیرهرات
جستجوی کتاب مناجات و گفتار پیرهرات در گودریدز

معرفی کتاب مناجات و گفتار پیرهرات از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مناجات و گفتار پیرهرات